Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Інститут економіки промисловості НАН України

Інститут економіки промисловості НАН України знаходиться в постійному пошуку рішень проблем економіки з використанням новітніх інформаційних технологій, економічних моделей, що поліпшують показники виробництва, у зв'язку з чим удосконалюється організаційна структура виробництва.

Напрями наукової діяльності:

- державне управління та регулювання виробничої сфери;
- промислова політика у контексті стратегії та тенденцій постіндустріального розвитку;
- соціально-економічні проблеми виробництва та соціальна політика;
- інноваційні і інвестиційні процеси в промисловості і їх забезпечення;
- регіональні проблеми промислового і соціального розвитку;
- господарський механізм підприємництва і корпоративне управління.

Теоретичні та прикладні результати досліджень активно використовуються в роботі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, галузевих і регіональних органів управління при підготовці законопроектів і нормативних актів, розробці регіональних та урядових концепцій, прогнозів, програм та ін.

За час існування Інститут перетворився в один з найбільших в Україні центрів економічної науки. На базі економічного та наукового потенціалу Донбасу створена Академія економічних наук України. У зв'язку з подіями на Донбасі з вересня 2014 року інститут розташувався в місті Києві.

НОВИНИ

ЗАХОДИ
 Конференції    23.03.2018

Перша Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ»

22-23 березня 2018 року співробітники ІЕП НАНУ д.е.н., проф. Драчук Ю.З.  та к.т.н., доц., докторант Сав’юк Л.О. взяли участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «УКРАЇ...


ЗАХОДИ
22-23 березня 2018 року співробітники ІЕП НАНУ д.е.н., проф. Драчук Ю.З.  та к.т.н., доц., докторант Сав’юк Л.О. взяли участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА ...
У роботі конференції прийняли участь директор ІЕП НАНУ, академік НАН України Амоша О.І. та д.е.н., професор Ляшенко В.І.
...
02 лютого 2018 р. у Відділі проблем економіки підприємств ІЕП НАН України відбувся науково-практичний семінар щодо вибору та обґрунтування показників до моделювання факторів забезпечення інвестиційної активності в Ук...
3-15 грудня в Інституті кібернетики НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція “Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку”. 
...

ДОСЛІДЖЕННЯ

Социальная экономика: на перекрестке коммерческого и государственного секторов

 23.07.2016526
ДОСЛІДЖЕННЯ
В Інституті економіки промисловості НАН України 16.07.2016 відбувся черговий семінар з питань стратегування.
Метою форумів та тренінгів проекту є мотивація українських бізнес-асоціацій та організацій підтримки підприємництва брати активну участь у діалозі державного та приватного секторів, а також навчити новим аналітичним методикам, що можуть бути застосов...
5-6 липня 2016р. відбулися консультації з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку України до 2030 року та 17 цілей сталого розвитку в Україні.
 ...
19 липня виконуючий обов’язки голови районної ради Михайло Кононенко провів засідання «круглого столу», у ході якого розглядалася можливість впровадження на теренах Полтавського району пілотної програми партнерства в інвестиційно-ін...

ВПРОВАДЖЕННЯ

Державна та регіональна підтримка промислового виробництва

12.12.17 академік О.І. Амоша взяв участь у круглому столі «Міжнародний досвід державної та регіональної підтримки промислового виробництва: рекомендації для Києва» ...

Співпраця з регіональним фондом підтримки підприємництва

20 грудня 2016 року  під керівництвом голови Полтавської районної ради Михайла Кононенка відбулося засідання за участю представників регіонального фонду підтримки під...

ВПРОВАДЖЕННЯ
12.12.17 академік О.І. Амоша взяв участь у круглому столі «Міжнародний досвід державної та регіональної підтримки промислового виробництва: рекомендації для Києва» 
...
20 грудня 2016 року  під керівництвом голови Полтавської районної ради Михайла Кононенка відбулося засідання за участю представників регіонального фонду підтримки підприємництва по Полтавській обл...
Выступление на ІІ форуме «Восстанавливая Донбасс и Украину»
14 декабря 2016 г., среда, г. Киев, Большой конференц зал НАН Украины, 3 этаж, Секционный зал, Владимирская, 55
Презентация кол...
Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року:  наукова доповідь / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева
 ...

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
У монографії опрацьовано тенденції розвитку цифрової економіки, яка постійно збільшується у структурі ВВП провідних економік світу. 
...
"Індустрія 4.0" передбачає концентрацію ресурсів на розвитку супертехнологій....
Угольная промышленность и гибридная экономика: моногр. / А.И. Амоша, Ю.С. Залознова, Д.Ю. Череватский
Для научных сотрудников и специалистов угольной, энергетической и металлургической отраслей, преподавателей ...
Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. &nd...