ХIІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія
 Конференції  18.12.201774  00.0

24-25 березня 2016 р. співробітники відділу проблем економіки підприємств ІЕП НАН України взяли участь у ХIІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка проводилась у Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль).

Провідний науковий співробітник, к.е.н. Богуцька О.А виступила з доповіддю на тему «Аналіз стану інвестиційної активності підприємств промисловості до виробництва продукції з високою доданою вартістю», в якій зазначила, що підвищення інвестиційної активності промислових підприємств може бути досягнуто шляхом розширення інвестиційних джерел та спрощення доступу до інвестиційних ресурсів із використанням механізмів зовнішнього кредитування та визначення оптимальної структури джерел та ціни залучення інвестиційних ресурсів.
Фото

Донецк, Донбасс.