Вчена рада

 

Cписок
членов вченої ради

1.   Амоша О.І.   акад. НАН України
2.   Вишневський В.П.   акад. НАН України
3.   Залознова Ю.С.   д.е.н., ст.н.с.
4.   Новікова О.Ф.   д.е.н., проф.
5.   Землянкін А.І.   к.е.н., ст.н.с.
6.   Солдак М.О.   к.е.н., ст.н.с.
7.   Антонюк В.П.   д.е.н., проф.
8.   Брюховецькая Н.Ю.   д.е.н., проф.
9.   Булєєв І.П.   д.е.н., проф.  
10.   Драчук Ю.З.   д.е.н., проф.
11.   Ляшенко В.І.   д.е.н., проф.
12.   Харазішвілі Ю.М.   д.е.н., ст.н.с.
13.   Якубовський М.М.   д.е.н., проф.
14.   Богуцька О.А.   к.е.н., ст.н.с.
15.   Збаразська Л.О.   к.е.н., ст.н.с.
16.   Лях О.В.   к.е.н., ст.н.с.
17.   Панькова О.В.   к.соц.н., ст.н.с.
18.   Підоричева І.Ю.   к.е.н., ст.н.с.
19.   Чекіна В.Д.   к.е.н., ст.н.с.
20.   Череватський Д.Ю.   к.т.н., ст.н.с.
21.   Представник профспілки  (Вишневская Н.И.)  
22.   Представник ради молодих вчених і фахівців (Вишневский А.С.)    к.е.н., ст.н.с.


Секции та засідання вченої ради