Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Науковий огляд
 Монографії  10.04.2018
 Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: монографія / [В.П. Вишневський, О.В. Вієцька, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, О.В. Лях, В.Д. Чекіна, Д.Ю. Череватський]; ...
Читати далі
 Монографії  05.04.2018
Монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] 
Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, ...
Читати далі
 Монографії  07.02.2018
У монографії опрацьовано тенденції розвитку цифрової економіки, яка постійно збільшується у структурі ВВП провідних економік світу. 
...
Читати далі
"Індустрія 4.0" передбачає концентрацію ресурсів на розвитку супертехнологій....
Читати далі
 Монографії  24.12.2017
Угольная промышленность и гибридная экономика: моногр. / А.И. Амоша, Ю.С. Залознова, Д.Ю. Череватский
Для научных сотрудников и специалистов угольной, энергетической и металлургической отраслей, преподавателей ...
Читати далі
Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. &nd...
Читати далі
 Монографії  12.12.2017
Монографію присвячено актуальним проблемам сучасної розбудови і подальшого розвитку промисловості України. Розглянуто стан й особливості розвитку виробничої сфери України, проаналізовано ситуацію у промисловості за п...
Читати далі
 Монографії  12.11.2017
Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: моногр. / Р.Н. Лепа, А.А. Охтень, Р.В. Прокопенко и др.; под общ. ред. Р.Н. Лепы ...
Читати далі
 Монографії  12.11.2017
Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки / Л.Л. Стариченко , Д.Ю. Череватський, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. акад. НАН України О.І. Амоші ...
Читати далі
 Публікації  03.11.2017
Однією з переваг польських СЕЗ є можливість отримати державну допомогу.
Українська влада вже котре десятиліття поспіль не втомлюється наголошувати на необхідності залучити інвестиції в країну.
...
Читати далі
 Монографії  12.10.2017
Социальные ресурсы децентрализации управления: механизмы мобилизации и эффективного использования / Новикова О.Ф., Амоша А.И., Вишневский ...
Читати далі
 Монографії  12.10.2017
Досліджуються актуальні питання теорії і практики управління діяльністю промислових підприємств на основі системно-синергетичної методології. 
...
Читати далі
1 2 3 »