Інформаційні ресурси
 Публікації  03.11.2017
Однією з переваг польських СЕЗ є можливість отримати державну допомогу.
Українська влада вже котре десятиліття поспіль не втомлюється наголошувати на необхідності залучити інвестиції в країну.
...
Читати далі
 Публікації  26.09.2017
"И если есть в эти дни Святой Грааль, то это хранилища электроэнергии".
Дэниел Ергин*
...
Читати далі
На виконання бюджетної теми «Активізація соціальногоі трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання» та НДР на тему: «Вплив ВПО на розвиток територіальних громад: наявні т...
Читати далі
 Монографії  13.12.2016
Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с. ISBN 978-...
Читати далі
 Регіон  18.08.2016
Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року:  наукова доповідь / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева
 ...
Читати далі
 Монографії  10.08.2016
Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / В.П. Вишневський, О.В. Половян, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за загал. ред. В.П. Вишневського та Л.О. Збаразськой  
Читати далі
 Монографії  08.03.2016
Ляшенко В.І.  Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?: монографія / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов; НАН України, Інститут економіки промисловості; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. &...
Читати далі
 Публікації  08.03.2016
Множинність і глобальний характер проблем і викликів, з якими зіткнулося світове співтовариство на рубежі століть, практично у всіх сферах своєї життєдіяльності обумовлено руйнуванням загальноприйнятних основ суспільного порядку 
...
Читати далі
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: С83 зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), І.П. Булєєв (відп. ред.) та ін. – Київ, 2015. – 268 с. ISSN 2220-7961...
Читати далі
 Держава  10.12.2015
Доповідь підготували: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України". Державна установа "Інститут економ...
Читати далі
 Держава  10.12.2015
Ляшенко В.І., Котов Є.В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або "крах проекту"?...
Читати далі