Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Оцінка проблем психологічної, соціально- економічної адаптації та інтеграції жінок з числа ВПО у нові громади
 Інщі публікації  24.03.201849  05.0
Громадська організація «Молодіжна альтернатива» за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

Оцінка проблем психологічної, соціально- економічної адаптації та інтеграції жінок з числа ВПО у нові громади (Вінницька, Львівська та Київська області)

 

Дане дослідження виконано на замовлення Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Відповідь на загрози соціальній безпеці внаслідок конфлікту», який впроваджувався на запит та у співпраці з Міністерством соціальної політики України. Документ містить оцінку проблем психологічної, соціально-економічної адаптації жінок з числа ВПО до нових умов життя, можливості для взаємодії між ВПО і місцевими органами влади та приймаючими громадами, пропозиції до влади, громади, донорів щодо поліпшення добробуту місцевих громад шляхом тіснішої взаємодії з ВПО. Керівник проекту: Вероніка Маковій Автори: Ангела Бочі, Кудіна Людмила, Ірина Івашко


Передумови дослідження.
Події під час конфлікту на Сході України спричинили появу нової категорії населення – внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За два роки значна частина ВПО прийняла рішення залишатися і проживати в нових громадах, але проблема їхньої адаптації до нових умов, подолання стереотипів місцевого населення, а також у самих ВПО, вирішення психологічних, соціально-економічних проблем є відкритими. Метою дослідження є розробка методичних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму адаптації ВПО до нових умов (з особливим акцентом на жінках). Завдання дослідження: • Визначити та оцінити основні проблеми, що перешкоджають адаптації ВПО до нових умов. • Визначити позиції зацікавлених сторін щодо вирішення проблем ВПО в приймаючих громадах та на національному рівні. • Зібрати та узагальнити рекомендації щодо змін політики у сфері адаптації ВПО до нових умов. Зокрема, дослідження охоплює такі питання: 1. Аналіз економічних і соціальних потреб ВПО (з акцентом на жінок), зокрема: • питання самоідентифікації та психологічної адаптації в нових умовах; • оцінка потреб і можливостей зайнятості для жінок-ВПО; • оцінка умов, в яких проживають жінки-переселенки, питання реєстрації; • надання медичної допомоги жінкам-ВПО; • питання домашнього та ґендерно-обумовленого насильство в сім'ях ВПО; • питання соціальної підтримки та захисту прав ВПО; • аналіз проблем, пов'язаних з правами на освіту; • механізми надання фінансової підтримки ВПО; • канали поширення інформації серед ВПО. 2. Взаємодія між ВПО і місцевими органами влади та приймаючими громадами: тенденції та ключові питання 3. Можливості покращення добробуту місцевих громад шляхом тіснішої інтеграції ВПО: заходи, які можуть бути реалізовані на національному та місцевому рівнях. Цільовою групою визначено ВПО, з особливим акцентом на жінок. Методологія дослідження: Дослідження включало в себе такі види діяльності та заходи: 4 • 6 фокус-групових досліджень на місцевому та регіональному рівнях; • 6 глибинних інтерв’ю: два з них за участю представників місцевих органів державної влади, ще два – волонтерів та громадських діячів з Львівської та Вінницької областей, які мають справу з вирішенням проблем ВПО, а решта - представників ЦОВВ у Києві. • 2 круглі столи у Вінниці та Львові з метою обговорення результатів дослідження. Учасниками круглих столів були представники органів влади, громадських організацій та ВПО. У межах дослідження проведено 6 фокус-групових досліджень: • 3 фокус-групові дослідження у Львівській області (Львів, Червоноград - місто обласного значення, Сокаль - місто районного значення) відбулись 3-4 листопада 2016 року. 31 особа взяла участь в дослідженні, з них 26 жінок та 5 чоловіків. • 3 фокус-групові дослідження у Вінницькій обл. (Вінниця, Вінницький район, смт Калинівка), що пройшли 9-10 листопада. Було задіяно 35 осіб, з них 28 жінок та 7 чоловіків. Цільова аудиторія фокус-групи складалася з двох частин: 1. 50% представляли ВПО, з них 40% жінки та 10% чоловіки; 2. Другі 50% - були представниками місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій, що займаються питаннями ВПО, з них 30% - місцеві активісти та експерти, залучені до роботи з ВПО, та 20% - місцеві жінки. Загальна кількість учасників кожної фокус-групи – 10-12 осіб. Фокус-групові опитування дали змогу: • Виокремити проблеми ВПО, зокрема жінок, які стосуються психологічної, соціально-економічної адаптації ВПО до нових умов життя, працевлаштування, соціальної допомоги, проблем ґендерного насильства тощо. • Визначити проблеми, шляхи вирішення та можливості щодо взаємодії між ВПО і місцевими органами влади та членами приймаючих громад, визначити основні шляхи інтеграції ВПО в нову громаду. • Сформулювати та розробити пропозиції до влади, громади, донорів щодо покращення добробуту місцевих громад шляхом тіснішої взаємодії з ВПО. Дослідження дозволило: • Розробити карту проблем в економічній, соціальній, культурній та інших сферах для адаптації та інтеграції ВПО, з особливим фокусом на жінок, до нових умов життя у приймаючих громадах. • Запропонувати зібрані та узагальнені рекомендації щодо покращення соціального та економічного благополуччя громад, які приймають ВПО, розвитку ініціатив, спрямованих на підтримку цього процесу за рахунок 5 інтеграції ВПО. Метою таких ініціатив є запобігання/зниження напруженості в суспільстві, зокрема у приймаючих громадах. У рамках дослідження було визначено, що одним з пріоритетів процесу адаптації ВПО є реалізація спільних проектів за участю ВПО та місцевої громади. Цими проектами можна як налагодити діалог і комунікацію між ВПО і громадами, так і здійснити потрібні для громади локальні ініціативи. 


 
Фото