Голосування за номінанток премії «Жінка України – 2018»  * 22 грудня 2017 р. відбулася вчена рада ІЕП НАНУ  * Співпраця інституту з науковими установами НАН України  * Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»  *  UkrainianEnglishRussian
Монографії
 Монографії  07.02.2018
У монографії опрацьовано тенденції розвитку цифрової економіки, яка постійно збільшується у структурі ВВП провідних економік світу. 
...
Читати далі
 Монографії  24.12.2017
Угольная промышленность и гибридная экономика: моногр. / А.И. Амоша, Ю.С. Залознова, Д.Ю. Череватский
Для научных сотрудников и специалистов угольной, энергетической и металлургической отраслей, преподавателей ...
Читати далі
 Монографії  12.12.2017
Монографію присвячено актуальним проблемам сучасної розбудови і подальшого розвитку промисловості України. Розглянуто стан й особливості розвитку виробничої сфери України, проаналізовано ситуацію у промисловості за п...
Читати далі
 Монографії  12.11.2017
Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: моногр. / Р.Н. Лепа, А.А. Охтень, Р.В. Прокопенко и др.; под общ. ред. Р.Н. Лепы ...
Читати далі
 Монографії  12.11.2017
Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки / Л.Л. Стариченко , Д.Ю. Череватський, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. акад. НАН України О.І. Амоші ...
Читати далі
 Монографії  12.10.2017
Социальные ресурсы децентрализации управления: механизмы мобилизации и эффективного использования / Новикова О.Ф., Амоша А.И., Вишневский ...
Читати далі
 Монографії  12.10.2017
Досліджуються актуальні питання теорії і практики управління діяльністю промислових підприємств на основі системно-синергетичної методології. 
...
Читати далі
 Монографії  12.10.2017
Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості: колективна монографія 
...
Читати далі
 Монографії  13.12.2016
Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с. ISBN 978-...
Читати далі
 Монографії  10.08.2016
Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / В.П. Вишневський, О.В. Половян, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за загал. ред. В.П. Вишневського та Л.О. Збаразськой  
Читати далі
 Монографії  09.08.2016
Методи розвитку та забезпечення капіталізації промислових підприємств в умовах інституціональних змін / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька...
Читати далі
 Монографії  08.03.2016
Ляшенко В.І.  Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?: монографія / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов; НАН України, Інститут економіки промисловості; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. &...
Читати далі
1 2 »