Голосування за номінанток премії «Жінка України – 2018»  * 22 грудня 2017 р. відбулася вчена рада ІЕП НАНУ  * Співпраця інституту з науковими установами НАН України  * Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»  *  UkrainianEnglishRussian
Монографія. Національна модель неоіндустріального розвитку України
 Монографії  22.02.2018790  05.0
 
Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / В.П. Вишневський, О.В. Половян, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за загал. ред. В.П. Вишневського та Л.О. Збаразськой  
У монографії виконано аналіз промислових тенденцій та науково-методичних підходів до бюджетно-податкового, грошово-кредитного регулювання і фінансового забезпечення у контексті переходу до інноваційного, екологічно чистого неоіндустріального розвитку, обґрунтовано теоретико-методичні положення, стратегічні напрями та розроблено практичні рекомендації щодо формування національної моделі неоіндустріального розвитку України, яка враховує особливості української промисловості та сучасні світові тенденції індустріальних трансформацій на основі розвитку передового виробництва.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами промислової політики і управління розвитком промисловості


 
Фото

Національна модель.