Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Монографія. Національна модель неоіндустріального розвитку України
 Монографії  20.04.2018924  05.0
 
Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / В.П. Вишневський, О.В. Половян, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за загал. ред. В.П. Вишневського та Л.О. Збаразськой  
У монографії виконано аналіз промислових тенденцій та науково-методичних підходів до бюджетно-податкового, грошово-кредитного регулювання і фінансового забезпечення у контексті переходу до інноваційного, екологічно чистого неоіндустріального розвитку, обґрунтовано теоретико-методичні положення, стратегічні напрями та розроблено практичні рекомендації щодо формування національної моделі неоіндустріального розвитку України, яка враховує особливості української промисловості та сучасні світові тенденції індустріальних трансформацій на основі розвитку передового виробництва.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами промислової політики і управління розвитком промисловості


 
Фото

Національна модель.