Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки
 Монографії  24.03.201844  05.0

Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки

Л.Л. Стариченко , Д.Ю. Череватський, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. акад. НАН України О.І. Амоші


Американський майстер фотографії Том Даннеман створив фото із символічною назвою "Coal Train at Sunset". Sunset укра- їнською дослівно "захід", що, як і російське "закат", означає не тільки захід сонця, вечірню зорю, а й занепад. Останнє, стосовно Вугільного потягу, як образу світової вугільної промисловості, є вельми символічно. "Кам'яний вік не закінчився через відсутність каміння",– висловився в 1980-х роках колишній міністр нафти Саудівської Аравії Шейх Закі Ямані з натяком на те, що епоха нафти закін- читься задовго до зникнення нафти. Домінуючий енергетичний ресурс визначає стиль епохи. "Ера вугілля" закінчилася у п’ятде- сятих роках ХХ ст. – потрібно жити вчасно, а не намагатися ак- туалізувати моделі минулого. Саме такою, на погляд наукового редактора, є головна теза роботи. Знайомство з монографією дає змогу переконатися в тому, що її автори не даремно звернулися до інституціоналізму,– це дало їм можливість по-новому оцінити ситуацію у вугледобу- ванні і запропонувати інші підходи до її перетворення. Дякую відомих у вугільній галузі учених, докторів техніч- них наук М.О. Ілляшова та В.В. Левіта, доктора економічних наук Ю.С. Залознову, інших колег, які взяли участь у досліджен- нях і тим підсилили можливості штатних виконавців. Я й сам, хоча і виступаю науковим редактором монографії, брав безпосередню участь у дослідженнях і, сподіваюсь, на ко- ристь роботи дискутував з керівниками досліджень доктором економічних наук А.І. Кабановим і кандидатом економічних наук Л.Л. Стариченком щодо деяких моментів формування ін- ституціонального середовища вугільної галузі. Це обумовлює мою та інших членів авторського колективу зацікавленість у від- гуках на книгу, яка є втіленням трирічного періоду наукових по- шуків. Пропоную цю монографію тим, хто є прихильником нео- інституціональної теорії і кому небайдужі проблеми вугільної промисловості. Олександр Амоша, академік НАН України
Фото