Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Шевцова Г.З. Синергетичний менеджмент підприємств
 Монографії  24.03.201844  05.0

Синергетичний менеджмент підприємств: моногр.

Г. З. Шевцова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 454 с. 

Досліджуються актуальні питання теорії і практики управління діяльністю промислових підприємств на основі системно-синергетичної методології. Головним науковим результатом дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних положень авторської концепції синергетичного менеджменту і розробка методичного забезпечення вдосконалення системи управління підприємствами на засадах організованої синергії.
Проаналізовано сучасну практику управління підприємствами хімічної промисловості й обґрунтовано пропозиції щодо напрямків, форм і методів імплементації синергетичного управління.
Для науковців, фахівців і керівників промислових підприємств і органів галузевого управління, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться новими підходами в управлінні.
Фото