Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки
 Монографії  20.04.201831  05.0

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки 

Монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] 
Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості 

Повний текст

Проаналізовано стан та проблеми соціальної безпеки за оцінками експертів. Проведено оцінку  протиріч  у  досягненні  економічної та  соціальної безпеки  при вирішенні  проблем соціальної  орієнтації економіки.  Розкрито перешкоди та  пріоритети  досягнення соціальної безпеки держави. 
Обґрунтовано теоретичні підходи та емпіричні виміри соціальної безпеки українського суспільства.  Розкрито зовнішні та внутрішні  чинники формування соціальної безпеки  людини.  Визначено  напрями  модернізації  державного  управління  в  контексті забезпечення  соціальної  безпеки.  Обґрунтовано  реґіональні  чинники формування  загроз соціальній  та  національній  безпеці. Встановлено  причинно-наслідкові  залежності  та взаємозв’язки  інформаційної  та  соціальної  безпеки.  Запропоновано  умови  забезпечення інтеграції  України  у  кращі світові  безпекові системи.  Досліджено  концептуальні  засади соціальної безпеки та механізми її реалізації. Для фахівців  публічного  управління,  науковців,  аспірантів  та  докторантів,  громадсько- політичних діячів і усіх громадян, які бажають поглибити знання у сфері соціальної безпеки
Фото