Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху
 Монографії  20.04.2018990  05.0
Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с. ISBN 978-966-02-8076-2 

монографияУ монографії здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку Донбасу, причин і наслідків воєнного конфлікту, масштабів вимушеного переселення мешканців Донецької та Луганської областей; визначено довгострокові завдання щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розроблено теоретичні підходи до формування концепції відновлення та розбудови миру на сході України. Надано оцінку правових засад формування умов і можли- востей захисту прав ВПО. Систематизовано міжнародний досвід вирішення їх проблем. Розроблено підходи до оцінки можливостей використання потенціалу ВПО як ресурсу розвитку територіальних громад. Визначено інноваційні механізми формування та залучення наукових, еко- номічних і соціальних ресурсів до розв’язання проблем, які виникли внаслідок збройного протистояння на сході України. Проаналізовано потреби у відновленні соціальної інфраструктури на постконфліктних територіях. Визначено механізми розв’язання житлових проблем ВПО. Наведено останні видання з проблематики успішних переселенців та окремі історії про них. Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, місцевого самоврядування, міжнародних фондів, українських та міжнародних громадських організацій, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених у вирішенні проблем ВПО та сходу України. 

ПОДЯКА

Видання даної монографії було б неможливим, якби Господь не опікувався нами, адже на нашу долю припали нелегкі випробування. Через спілкування, розуміння, довіру, допомогу, визнання, підтримку, солідарність ми – внутрішньо переміщені особи − не втратили віри та надії, зберегли згуртованість, активізувались на роботі та вдома, взяли на себе відповідальність шукати й реалізовувати оптимістичні сценарії розвитку подальших подій і на Донбасі, і в Україні. Перш за все висловлюємо подяку тим, хто надав місце та можливість для продовження наукової діяльності вченим-переселенцям нашого інституту. Першим був А.М. Колот – проректор Київського національного економічного університету ім. Гетьмана, який улітку 2014 р. дозволив співробітникам відділу економічних проблем соціальної політики Інституту економіки промисловості НАН України працювати у двох кімнатах кафедри управління персоналом та економіки праці. Він не тільки дав приміщення, але і своїм доброзичливим ставленням й опікою пом’якшив біль від подій, які змусили залишити все і переїхати в безпечне місце проживання. Співробітники інституту у вересні 2014 р. масово переїхали до м. Києва і тут шукали притулку. Надав його директор Інституту економіки та прогнозування НАН України академік НАН України В.М. Геєць. Дуже вдячні йому за це і за можливість продовжувати наукові дослідження, користуватися кімнатою № 405, бібліотекою, комп’ютерами, залом засідань цього інституту тощо. Активно залучала науковців – внутрішньо переміщених осіб до роботи над проблемами сходу України, формування можливостей інтеграції українського суспільства в умовах посилення загроз від подій на Донбасі академік НАН України Е.М. Лібанова. Вона і як визнаний у світі фахівець з проблем людського й демографічного розвитку, і як наш безпосередній загальний науковий керівник, доклала значних зусиль для адаптації вчених-переселенців до нових умов проживання. Вдячні їй за можливість здійснення наукового дослідження на тему «Вплив ВПО на розвиток територіаль- них громад: наявні та перспективні можливості». Значну частку результатів даного дослідження викладено в цій монографії. 8 Вдячні Голові Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Г.М. Немирі щодо ініціації влади, громадянського суспільства, міжнародної спільноти, науковців до формування умов і можливостей дотримання прав людини в країні та на окупованій території, реалізації прав ВПО. Він ініціював наші зусилля для участі у підготовці Рекомендацій парламентських слухань з прав людини (17.02.1016 р.). Маємо сподівання, що Г.М. Немиря докладе всіх зусиль до вилучення та неприйняття дискримінаційних положень у законопроекті № 3593-д від 19.07.2016 р. «Про тимчасово окуповану територію України». Наукові розробки ІЕП НАН України з проблем соціальної та трудової політики внутрішньо переміщених осіб, розв’язання конфлікту на сході України, соціальної безпеки та соціального захисту найбільшою мірою впроваджені в діяльності Комітету Верховної Ради з проблем соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Завдяки високій діловій культурі, прагненню до конструктивної взаємодії з науковими колами країни та пошуку кращих інноваційних рішень для вдосконалення соціального і трудового законодавства України Л.Л. Денисова особисто знайомиться з результатами наукових досліджень і надає їм відповідну оцінку. Позитивні відгуки на нашу роботу посилюють мотивацію та активність до плідної співпраці з цим Комітетом щодо соціального розвитку країни. Щира подяка В.О. Чернишу та Г.Б. Туці, які взяли на себе відповідальність перед державою і людьми Донбасу щодо розв’язання проблем тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб й очолили відповідне міністерство. Науковці нашого інституту систематично надають допомогу цим професіоналам, з якими є конструктивна взаємодія щодо питань відновлення та розбудови миру на сході України. Особиста подяка від усіх науковців-переселенців ІЕП НАН України народному депутату України Ю.Л. Звягільському. Його позиція піклуватися про Україну шляхом збереження наукового потенціалу для нас стала знаковою. Коли ми зайняли робочі місця у відремонтованому приміщенні з меблями та комп’ютерами, розташованому в Інституті механіки НАН України (м. Київ, вул. Желябова, 2), то раділи, немов діти, і плакали від щастя. Юхим Леонідович зробив такий подарунок і країні, і землякам із Донбасу, тим самим сприяючи збереженню інституту в системі Національної академії наук України. Міжнародна допомога Україні щодо розв’язання проблем сходу України є всебічною. У колі цих проблем − захист прав внутрішньо переміщених осіб. Велика подяка Г. Христовій – керівнику проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні», яка ініціює запровадження правових засад у систему державного та регіонального управління з адаптацією кращого міжнародного досвіду до умов України, за її позитивне ставлення до ВПО як ресурсу розвитку суспільства. Керівник міжнародного проекту ПРООН О. Іванова зі своєю командою на Національному форумі «Місцеві практики розв’язання проблем, пов’язаних із внутрішньо переміщеним населенням в Україні» досягла значних успіхів щодо сполучення наукових напрацювань з проблем ВПО, стратегій державної і регіональної політики з ефективними місцевими практиками їх запровадження. Для подальших наукових пошуків дало натхнення сприятливе ставлення учасників форуму до аргументації доцільності інтеграції переселенців, як ресурсу розвитку територіальних громад. Призначення громадянського суспільства стати рівноправним і конструктивним суб’єктом суспільних відносин між державою та її громадянами важко досягти. У цьому напрямі здійснює свою діяльність громадська організація «Відновлення Донбасу». Її керівником є О.Б. Петряєва – переселенка з Донбасу, яка має і талант управлінця, і велику силу тяжіння, і дипломатичний хист, і культуру спілкування. Вдячні їй за натхнення в написанні цієї монографії та фінансову допомогу у її виданні. Ми вдячні директору ІЕП НАН України академіку НАН України О.І. Амоши за його толерантність, скромність, обережність, м’яку вимогливість, доброзичливе ставлення і розуміння кожного члена колективу. Завдяки йому інституту вдалося вижити у складній ситуації переселення і поступово створити умови для подальшого розвитку. Авторський колектив монографії складається з 15 науковців, серед яких 13 – внутрішньо переміщені особи з Донецька, 1 – із Сєвєродонецька і 1 – докторант зі Львова. Усіх об’єднує одне – повернути спокій душі, стабільність у державі, поширити можливості безпечно і гідно жити, а головне – плідно працювати, мати 10 умови для творчої роботи і відчувати свою корисність для себе, сім’ї, науки, країни. Написання цієї монографії з’єднало нас, надало поштовх для порозуміння, для більш глибокого пізнання здобутків кожного. Реалізація запропонованих інноваційних підходів до концептуальних, правових, організаційно-управлінських засад, подолання проблем і наслідків воєнного конфлікту на сході України разом із прийняттям та реалізацією управлінських рішень у цій сфері – це те, що принесе нам і наукове, і громадянське задоволення, і людське щастя. Терміновість написання цієї монографії обумовила значну інтенсивність роботи і самих авторів, і наших постійних супутників видання − літературного редактора О.А. Кокорєвої і відповіда- льних за комп’ютерну верстку Т.М. Синельнікової та Я.Є. Красуліної. Їх розуміння важливості своєчасності видання книги, прагнення подати якісну наукову продукцію, сприяти підвищенню іміджу інституту та прискоренню розв’язання проблем, висвітлених у даному дослідженні, обумовило безперервну та відповідальну роботу. Без їх зусиль своєчасне видання монографії було б неможливим. Рецензентами цієї монографії є визнані науковці України: доктор економічних наук, професор Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів) У.Я. Садова та доктор економічних наук, професор Донецького національного університету (м. Вінниця) Л.В. Шаульська, які, незважаючи на високу зайнятість, у вільний від роботи час присвятили увагу аналізу даної роботи, надали конструктивні зауваження та цінні поради. Велика за це їм подяка. Подолати уявлення про внутрішньо переміщених осіб як утриманців, обґрунтувати та забезпечити їх реалізацію як ресурсу розвитку і для країни, і для Донбасу – ось головна мета написання даної монографії. І статистичні, і соціологічні дані підтверджують потенціал та можливості використання ВПО як ресурсу розвитку, а масові приклади успішної реалізації трудової, підприємницької, наукової, освітньої, культурної активності переселенців дають під- ставу для оптимістичних сподівань на їх роль у суспільстві й економіці як «точок зростання». Автори монографії вдячні своїм рідним і близьким за їх терплячість, розуміння та надання можливості для написання цієї книги.
 
Internally displaced persons from overcoming obstacles to successful strategy: monograph / AF Novikova, AI Amosha, VP Antoniuk, etc .; NAS of Ukraine, Institute of Economics industry. - Kyiv, 2016. - 448 p. ISBN 978-966-02-8076-2

The book analyzes the problems of socio-economic development of Donbass, causes and consequences of armed conflict, the scale of forced relocation of residents of Donetsk and Lugansk regions; defined long-term objectives to address the problems of internally displaced persons (IDPs). Theoretical approaches to forming the concept of recovery and peace building in eastern Ukraine. Courtesy evaluation of legal principles and creating conditions mozhly- Vost protect the rights of IDPs. Systematized international experience in solving their problems. The approaches to assess the possibilities of using the capacity of IDPs as a resource communities. Defined mechanisms of innovation and attracting scientific, eco- nomic and social resources to solve the problems arising from the armed conflict in eastern Ukraine. Analyzed the need to restore social infrastructure in post-conflict areas. The mechanisms of solving housing problems of IDPs. An edition of the latest issue of migrants and successful history of some of them. For managers and specialists of state and regional governments, local governments, international foundations, Ukrainian and international public organizations, scientists, teachers, students and all interested in solving the problems of IDPs and east of Ukraine.

Фото

переселенцы.