Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Залознова Ю.С. Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості
 Монографії  24.03.201858  05.0

Залознова Ю.С. Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості

Повний текст

Монографію присвячено актуальним проблемам сучасної розбудови і подальшого розвитку промисловості України. Розглянуто стан й особливості розвитку виробничої сфери України, проаналізовано ситуацію у промисловості за період 2010-2016 рр., висвітлено регіональні проблеми промислового відродження та українські перспективи неоіндустріалізації промисловості, обґрунтовано напрями стабілізації та соціально-економічного розвитку промисловості шляхом неоіндустріалізації на прикладі вугільної галузі. Для науковців, працівників промисловості та органів державного управління.


 
Фото

розвиток промисловості України.