Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Наукові доповіді
Науково-аналітична записка підготовлена д.е.н. В.І Ляшенком, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, д.е.н. М.М. Якубовським, к.е.н, М.О. Солдак.
...
Читати далі
Науково-аналітичну доповідь підготовлено д.е.н. Харазішвілі Ю.М., д.е.н. Ляшенком В.І.
...
Читати далі
"Індустрія 4.0" передбачає концентрацію ресурсів на розвитку супертехнологій....
Читати далі
Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. &nd...
Читати далі
На виконання бюджетної теми «Активізація соціальногоі трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання» та НДР на тему: «Вплив ВПО на розвиток територіальних громад: наявні т...
Читати далі
Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін. ...
Читати далі
Під час міжнародної конференції у Познані, Польша 8 вересня 2016 р. "Розвиток Великопольского регіону на підставі економіки з низької емісіей вуглероду" науковими співробітниками ІЕП НАН Укра...
Читати далі
 Регіон  18.08.2016
Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року:  наукова доповідь / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева
 ...
Читати далі