Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Оцінка структурної динаміки економіки промислових регіонів Сходу України
 Наукові доповіді  20.04.201833  05.0
Науково-аналітична доповідь

Відділ проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва
Інститут економіки промисловості НАН України

Оцінка структурної динаміки економіки промислових регіонів Сходу України

Згідно з бюджетною темою “Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління“, підтеми «в»: «Стратегія структурно-технологічної модернізації промислових регіонів України», підготовлено науково- аналітичну доповідь, в якій досліджуються стан та рівень ефективності структурного розвитку промислових областей та відповідних економічних районів України через визначення інтегральних індексів та порівняння з інтегральними пороговими значеннями. Визначено перелік основних індикаторів структурного розвитку та вектор порогових значень з урахуванням міжнародних порівнянь, що дозволяє ідентифікувати існуючий стан та проблеми ефективності структурного розвитку промислових областей України. Як приклад розроблено сценарій структурного розвитку промислових областей України, що відповідає досягненню фази розквіту постіндустріального розвитку. Результатом розрахунків є щорічні стратегічні орієнтири індикаторів та ключових макропоказників структурного розвитку до 2020 р., які є стратегічним планом структурного розвитку та можуть слугувати критерієм ефективності виконання стратегій розвитку.
Науково-аналітична записка підготовлена д.е.н. В.І Ляшенком, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, д.е.н. М.М. Якубовським, к.е.н, М.О. Солдак.
Фото