Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення
 Наукові доповіді  24.03.201842  05.0

Промисловість Донецької та Луганської областей: проблеми подальшого функціонування та відновлення: наук.-аналіт. доп. / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька та ін.


Науково-аналітичну доповідь виконано відповідно до планової держ- бюджетної науково-дослідної роботи № 0115U001639 «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю». У доповіді досліджено стан та основні тенденції розвитку промисловості Донбасу на середину 2015 року порівняно з показниками окремих регіонів України та її економіки в цілому. Детально розглянуто тренди промисловості регіону в умовах проведення АТО. Проаналізовано загрози, ризики та можливості розвитку Донбасу внаслідок загострення кризової ситуації в країні. Надано пропозиції щодо виходу з локальної та загальної соціально-економічної кризи.
Для фахівців у галузі промислової політики, регіональної економіки, економіки підприємств базових галузей, науковців, студентів та аспірантів економічних спеціальностей.
Фото