Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Тіньова економіка України як потенційний резерв її модернізації та зростання
 Наукові доповіді  20.04.201830  05.0
Науково-аналітична доповідь

Відділ проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва
Інститут економіки промисловості НАН України

Тіньова економіка України як потенційний резерв її модернізації та зростання


Згідно з бюджетною темою “Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління“, підтемою «в»: «Стратегія структурно-технологічної модернізації промислових регіонів України», підготовлено науково - аналітичну доповідь, яка присвячена дослідженню інтерпретації показника тіньової економіки на офіційний ВВП України, визначенню зовнішньої та внутрішньої тіньової складової офіційного ВВП (ВРП, ВДВ) країни, регіонів та основних видів економічної діяльності. Розглядається метод оцінення тіньової економічної діяльності (метод “соціальної справедливості”), якій дає відповіді на поставлені питання, є універсальним для застосування на рівні країни, основних видів економічної діяльності та регіонів, а за функціональними можливостями перевішує всі існуючі методи разом взяти. Доведена гіпотеза про існування оберненої залежності між часткою оплати праці у випуску та рівнем тінізації економіки, що є основою для визначення обсягів тіньового ВВП, тіньової зайнятості, тіньової заробітної плати та інших тіньових показників. Запропонована інтерпретація показника тіньової економіки констатує той факт, що існують дві частини тіньового ВВП (ВДВ, ВРП) – перша, яка не враховується Держстатом України та є додатком до офіційного ВВП через штучне збільшення проміжного споживання; друга – створена тіньовою оплатою праці через мультиплікатор споживання та є частиною офіційного ВВП. Тому треба боротися не з тіньовою частиною офіційного ВВП, яка є рятувальним кругом для бідної частини працюючого населення, а з його зовнішньою неврахованою частиною. Проведено розрахунки зовнішньої та внутрішньої складових офіційного ВВП (ВДВ,ВРП) на рівні країни, регіонів та основних видів економічної діяльності, показано ефект детінізації економіки через збільшення частки оплати праці у випуску за рахунок неврахованої Держстатом України частини тіньового ВВП.
Таким чином, наближення до правильному перерозподілу доходів між працею та капіталом може привести до зменшення тіньових доходів, збільшення рівня оплати праці у випуску, заробітних плат, внутрішнього споживання, інвестицій та, як наслідок, до збільшення ВВП. Тому, тіньова економіка може бути дуже важливим резервом для модернізації та економічного зростання України та її регіонів.
Науково-аналітичну доповідь підготовлено д.е.н. Харазішвілі Ю.М., д.е.н. Ляшенком В.І.

Фото