Збірники наукових праць
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: С83 зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), І.П. Булєєв (відп. ред.) та ін. – Київ, 2015. – 268 с. ISSN 2220-7961...
Читати далі