Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
22 грудня 2017 р. відбулася вчена рада ІЕП НАНУ
 Новини інституту  23.03.2018217  05.0
22 грудня 2017 р. відбулася заключна у 2017 році вчена рада Інституту економіки промисловості НАН України, в роботі якої було багато уваги приділено річним звітам за 2017 рік, а саме:
  • про наукову діяльність інституту (вчений секретар ІЕП НАНУ Солдак М.О.) - Презентація
  • звіту за темою НДР «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю» - Презентація
  • звіту за темою НДР «Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління» - Презентація
  • звіту за темою НДР «Активізація соціального і трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання» - Презентація
  • звіт Відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу та відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва - Презентація
  • звіту Відділу проблем перспективного розвитку ПЕК - Презентація
Фото

інвестиційна активность, ІЕП НАНУ. модернізація економіки.