Захист дисертацій у жовтні 2017р.
 Новини інституту  18.12.2017155  00.0

12 жовтня 2017 р. об 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Трушкіною Наталією Валеріївною за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 – Економіка) на тему: "ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОПИТУ "
 

12 жовтня 2017 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бойченком Миколою Вікторовичем за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 – Економіка) на тему: "РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА"

Фото

захист дисертації, вчена рада.