Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Захист дисертацій у жовтні 2017р.
 Новини інституту  24.03.2018219  00.0

12 жовтня 2017 р. об 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Трушкіною Наталією Валеріївною за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 – Економіка) на тему: "ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОПИТУ "
 

12 жовтня 2017 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бойченком Миколою Вікторовичем за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 – Економіка) на тему: "РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА"

Фото

захист дисертації, вчена рада.