Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Засіданні вченої ради інституту 11 жовтня 2017 р.
 Новини інституту  24.03.2018267  05.0
Засідання вченої ради інституту 11 жовтня 2017 р.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд попередніх результатів роботи відділів інституту у 2017 р.
Доповідають керівники відділів
2. Розгляд обґрунтування теми НДР «Інтелектуалізація підприємств в умовах формування економіки знань»
Доповідають д.е.н. Булєєв І.П.
Рецензенти д.е.н Антонюк В.П.,
д.е.н. Ляшенко В.І.
3. Розгляд обґрунтування теми НДР «Інституційний супровід модернізації економіки промислових регіонів в умовах децентралізації»
Доповідає д.е.н. Ляшенко В.І.
Рецензенти д.е.н. Булєєв І.П.,
к.е.н Чекіна В.Д.
4. Розгляд наукової доповіді «Проблеми екологічного регулювання економіки в контексті переходу до смарт-промисловості»
Доповідає к.е.н. Гаркушенко О.М.
Рецензенти к.е.н. Солдак М.О.,
к.е.н. Заніздра М.Ю.
5. Розгляд звітів аспірантів та докторантів інституту.
6. Різне

 
Фото

Інтелектуалізація підприємств, екологічне регулювання економіки, смарт-промисловость, промислові регіони, децентралізація, Інституційний супровід.