Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або "крах проекту"?
 Держава  20.04.2018409  05.0
Посилення уваги до розробки в межах загальних модернізаційних процесів нової промислової політики є однією з основних тенденцій розвитку сучасного світового господарства. Широке визнання важливої ролі промисловості у вирішенні актуальних проблем сучасності знайшло відображення в нових завданнях із прискореного розвитку індустрії, що є генератором науково-технічного прогресу й інновацій, важливим фактором глобальної конкурентоспроможності національних економік, виступає драйвером економічного зростання. Україні також потрібно активно використовувати зазначені переваги промисловості, виходячи з аналізу ситуації, що наразі склалася в Україні та за її межами. У монографії подано комплексну характеристику особливостей сучасних модернізаційних процесів в промисловості України та її регіонів.. Надано рекомендації, які мають стати підґрунтям вироблення адекватних сучасним викликам рішень як на державному, так і на регіональному рівнях щодо неоіндустріалізації України як принципово важливої складової національної економіки та конкурентоспроможного учасника світового господарства.
Фото

Національна модель.