Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Конференції
24 квітня 2014 р. у КПІ було проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Сучасні підходи до управління підприємством" з міжнародною участю. 
...
Читати далі
29 березня у готелі «Fairmont» відбулась конференція на тему: «Шлях до економічного прогресу України». ...
Читати далі
22-23 березня 2018 року співробітники ІЕП НАНУ д.е.н., проф. Драчук Ю.З.  та к.т.н., доц., докторант Сав’юк Л.О. взяли участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА ...
Читати далі
У роботі конференції прийняли участь директор ІЕП НАНУ, академік НАН України Амоша О.І. та д.е.н., професор Ляшенко В.І.
...
Читати далі
3-15 грудня в Інституті кібернетики НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція “Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку”. 
...
Читати далі
16-17 листопада 2017 року співробітники відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України – головний науковий співробітник д.е.н., професор І.П. Булєєв, завідуюча відділом, д.е...
Читати далі
3-я міжнародна наукова конференція "Дилеми наукових досліджень у різних галузях науки" відбулася 24 листопада 2017 р. в Катовіце (Польща) за участю Лариси Савюк - провідного наукового співробітника&nb...
Читати далі
5-6 жовтня 2017 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Конкурентоспроможність національної економіки" за участі співробітників ІЕП НАНУ....
Читати далі
Завершилася V Міжнародна конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики», що 21–22 вересня 2017 року проходила у Львівській політехніці....
Читати далі
23 червня 2017 р. відбулася Міжвідомча науково-практична конференція “Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії”.
...
Читати далі
Представництво ПРООН в Україні 16 червня 2017 р. в готелі «Президент» (м. Київ) проводило міжнародну конференцію «Інфраструктура для соціальної згуртованості та миру: теорія та практика»
...
Читати далі
25-26 квітня 2017 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпече...
Читати далі
1 2 »