Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Конкурентоспроможність національної економіки"
 Конференції  24.03.2018275  05.0
5-6 жовтня 2017 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Конкурентоспроможність національної економіки", в якої прийняли участь співробітники нашого інституту:
д.е.н., проф. Антонюк Валентина Полікарпівна (секція "Соціоекономіка. Людський капітал та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності"),
д.е.н., проф. Драчук Юрій Захарович (секція "Трансформація корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах євроінтеграції. Сучасна економічна освіта в умовах національних та глобальних викликів"),
д.е.н., с.н.с. Харазішвілі Юрій Михайлович (секція "Соціоекономіка. Людський капітал та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності").

Головна мета роботи конференції - аналіз сучасних теоретико-методичних та практичних проблем забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.

Тематика роботи конференції:
- Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку країни: загрози, проблеми, перспективи.
- Сучасні напрямки формування стратегічних конкурентних переваг підприємства.
- Економічна безпека держави та підприємства.
- Соціоекономіка. Людський, інтелектуальний та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності.
- Трансформація корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах євроінтеграції.
- Управління ринковою вартістю підприємств.
- Сучасна економічна освіта в умовах національних та глобальних викликів.

Презентація Антонюк В.П.    Доповідь Харазішвілі Ю.М.    Презентація Харазішвілі Ю.М.
Фото

забезпечення конкурентоспроможності.