Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Перша Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ»
 Конференції  20.04.201876  05.0
22-23 березня 2018 року співробітники Інституту економіки промисловості НАН України д.е.н., проф. Драчук Ю.З.  та к.т.н., доц., докторант Сав’юк Л.О. взяли участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ»

Партнери конференції: Collaboratsi (Collaborative thinking and learning. A Vistas Canada EDU Consultancy) та Ukrainian American Associattion of College Educators

Основні напрямки:
1. Світ 2020+. Ціннісний вимір політичних стратегій і практик
2. IV промислова революція: проблеми адекватності моделей національного розвитку
3. Геополітика: глобальні тренди
4. Український політичний ландшафт: динаміка, прогнози і політичні стартапи
5. Соціально-культурні і технологічні передумови політичних трансформацій


The First International Scientific and Practical Conference “UKRAINIAN POLITICS IN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE”
Panels:
1. World 2020+. Values in political strategies and practices
2. IV Industrial Revolution: The problems of adequacy of national development models
3. Geopolitics: The global trends
4. Ukrainian politics landscape: dynamics, forecasts and political startups
5. Socio-cultural and technological preconditions for political transformations. 
Фото