Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»
 Конференції  20.04.201889  05.0
16 березня 2018 року на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» за участю 60 науковців з різних вишів та наукових установ України та Європи. 
У роботі конференції прийняли участь директор ІЕП НАНУ, академік НАН України Амоша О.І. та д.е.н., професор Ляшенко В.І.
В рамках пленарного засідання проводились жваві дискусії з наукових і практичних проблем фінансово-кредитної діяльності різних країн за участю представників Академії економічних наук України та її регіональних підрозділів, науковців з державного управління, докторантів та аспірантів ДВНЗ «Університет банківської справи», практичними фахівцями банків та підприємств Харківського регіону, з використанням відео-зв’язку відбулось обговорення із закордонними науковцями.

Наукові установи, партнери та виші – учасники конференції:
       Академія економічних наук України;
       Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України;
       Міжнародний центр соціально-економічних досліджень проблем модернізації та розвитку кооперації;
       Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
       Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця;
       Білоцерківський національний агарний університет;
       Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій (м. Іжевськ, Російська Федерація);
    Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет;
       Національний університет «Львівська політехніка»;
       Харківський національний університет радіоелектроніки;
   Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України;
       Тбіліський державний університет ім. Івана Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)
       Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ;
       Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
       Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
       та інші.
 
Відео-зв’язок відбувся із європейськими науковцями та практичними фахівцями:
Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвійська республіка);
Consilium Sp. z o.o. (м. Варшава, Польща).
 
В рамках роботи пленарного засідання учасники конференції брали активну участь в обговоренні доповідей Президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, Амоши Олександра Івановича, Віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора, Ляшенко В’ячеслава Івановича, академіка АЕН України, доктора Філософії Лєрнера Юрія Ілліча, доцента Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, доктора економічних наук Іванової Ольги Юріївни, доктора наук з державного управління, професора кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ Коваленко Миколи Миколайовича, а також закордонних учасників Голови правління Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща), доктора економічних наук Мельниченко Олександра та доктора економіки, ас. професора Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвійська республіка) Машарського Олександра.


V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»
 
Тематичні напрями конференції:
  • Фінансові інститути та інструменти в умовах глобалізації.
  • Актуальні питання розробки і впровадження інноваційних систем бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і оподаткування підприємницької діяльності.
  • Професійний менеджмент у сучасних фінансово-кредитних установах.
В рамках конференції проведено Круглі столи:
  • «Бюджетно-податкова політика в умовах світових інтеграційних процесів».
  • «Розвиток компетенцій сучасного банкіра та шляхи їх формування в системі вищої економічної освіти».
 
ПРОГРАМА
V Міжнародної науково-практичної конференції
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»
м. Харків, 16 березня 2018 року
План роботи конференції
16 березня

2018 року
09.00-10.00 – реєстрація учасників
(ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків, пр. Перемоги, 55)
10.00-10.15 – відкриття конференції (читальний зал)
10.15-12.00 – пленарне засідання
12.00-12.30 – кава-брейк
12.30-13.30 – пленарне засідання
13.30-15.00 – обід
15.00-17.00 – секційні засідання та засідання
круглого столу


ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
(читальний зал)
10.00 – 10.15
Самородов Борис Вадимович,
директор Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи», доктор економічних наук, професор
Азаренкова Галина Михайлівна,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»,
доктор економічних наук, професор

ВСТУПНЕ СЛОВО ТА ПРИВІТАННЯ
Барановский Олександр Іванович,
проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи»,
доктор економічних наук, професор
Іванов Юрій Борисович
заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку НАН України,
доктор економічних наук, професор

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(читальний зал)
10.15 – 13.30
Амоша Олександр Іванович
доктор економічних наук, професор, Президент Академії економічних наук України
НАПРЯМИ, ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Ляшенко В’ячеслав Іванович

доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних  наук України
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Мельниченко Олександр
Голова правління Consilium Sp. z o.o. (Варшава, Польща), доктор економічних наук
ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА СИСТЕМ ОПЛАТИ ПОСЛУГ У СВІТІ

Лєрнер Юрій Ілліч
академік АЕН України, доктор Філософії
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Іванова Ольга Юріївна
доктор економічних наук, доцент Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Коваленко Микола Миколайович
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ, м. Харків
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІКРОФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Машарський Олександр
доктор економіки, ас. професор Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвійська республіка)
СМЕНА БИЗНЕС - МОДЕЛИ НЕРЕЗИДЕНТСКОГО СЕГМЕНТА ЛАТВИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Орєхова Катерина Віталіївна
докторант ДВНЗ «Універститет банівської справи», кандидат экономических наук, доцент
ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 
Фото