Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Подяка Президії Національної академії наук України
 Усі заходи  20.04.2018334  05.0
Іван Петрович Булєєв, заступник директора, головний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України доктор економічних наук, професор за багатолітню плідну працю вченого-економіста і педагога та особистий внесок у наукові дослідження проблем економіки і фінансування підприємств був відзначений Подякою Президії Національної академії наук України.
Подяку Івану Петровичу вручено Академіком-секретарем Відділення економіки НАН України, академіком НАН України Е.М. Лібановою на урочистому засіданні Ради Донецького наукового центру НАН і МОН України після відновлення його роботи в м. Краматорськ. В урочистому засіданні Ради, присвяченому Дню науки, що проводився в рамках X Всеукраїнського фестивалю науки, взяли участь співробітники підрозділів Інституту економіки промисловості НАН України, що розташовані в Краматорську.

 
Фото